Ważne badania wysokościowe

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania wysokościowe Bielsko. Skieruj się tutaj.

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad gruntem bądź podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, narzekające na kłopoty z równowagą czy mające problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem) oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W toku badań można również zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Mając na uwadze, że w trakcie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im co 12 miesięcy.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]