To projekty budowlane muszą zawierać

Projekty budowlane Kraków. Zajrzyj tu, aby skorzystać z doświadczenia profesjonalisty

Ciężko znaleźć istotniejszą inwestycję niż budowa mieszkania. Powinniśmy przy tym zdać sobie sprawę, że nie jest to proste zadanie, a największe trudności związane są z dopełnieniem wszystkich urzędowych formalności. Najpierw powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – zostanie ono wydane, kiedy okażemy projekt budowlany. Projekt powinien zostać przygotowany przez architekta, a jego zawartość ustalają odpowiednie przepisy. Co więc musi być w nim zawarte? Zachęcamy do lektury naszego poradnika.

Co musi się znaleźć w projektach budowlanych?

Najistotniejszą częścią projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Plan musi być opracowany na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę i zawierać układ istniejących i planowanych obiektów , a także sieci energetycznych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania muszą być zawarte także dane o punkcie składowania śmieci, rozmieszczeniu zieleni czy płocie. Projekty budowlane muszą poza tym zawierać projekty wznoszonych domów, a często także oświadczenia firm dostarczających wodę, gaz i prąd. W szczególnych sytuacjach konieczne będzie także dodanie wyników badań gleby.

Do czego służą projekty budowlane?

Jak już napisaliśmy, projekty budowlane będą niezbędne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Nie zapominajmy, że każda budowa musi przebiegać według strategii określonej w tym projekcie, a wszelkie niedopatrzenia będą przyczyną jej nieodebrania.

Nasze dane:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]