Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Dowiedz się więcej o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż online bez problemu da się wyszperać darmowe narzędzia do translacji, nadal nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz obowiązkowe, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza obliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Język, termin wykonania, typ tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacimy za przekład dokumentu wpływ mają przytoczone niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest co do zasady o wiele tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie co do zasady tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich albo dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.

Czym różni się tłumaczenie uwierzytelnione od przekładu prostego?

Warto wspomnieć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak akt urodzenia lub świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii lub oryginału, jak również nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]