Ochrona danych osobowych – komu przyda się szkolenie?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, który dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Także obecnie określa ona ten termin oraz omawia, jak należy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to każde dane, które umożliwiają zidentyfikowanie danego człowieka bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zaliczyć można zatem imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania, lecz również te określane jako dane wrażliwe – między innymi informacje o wyznaniu, możliwych wyrokach oraz stanie zdrowia. O ich ochronę warto zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki internetowi ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę proste.

Do kogo są adresowane jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują wyłącznie danymi ich pracowników, pozostałe zaś mają dostęp także do danych klientów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy mają do nich dostęp powinni ukończyć odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których dowiedzą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Jest to bardzo ważne, bowiem po zauważeniu nieprawidłowości GIODO ma prawo zasądzić dotkliwe kary – po pierwsze finansowe, ale w skrajnych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich pracowników zarządzających tego typu danymi – będą to na przykład specjaliści z do spraw rekrutacji, archiwów bądź kadr. W jego koszty wliczone są także materiały dydaktyczne, za pomocą których kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po zakończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować bezpieczeństwo informacji, uczestnicy dostają specjalne certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zwykle zamykane są w tym samym dniu.