Masz problemy z awansem? Czas na sesje z doradcą zawodowym!

Na http://tinyurl.com/ybfprmcg uzyskasz pomoc doradcy zawodowego Kraków

Rynek pracy w XXI w. jest niezmiernie konkurencyjny i wymaga notorycznego dostosowywania się do jego aktualnych potrzeb. W związku z tym tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy większych zespołów pracowników w przedsiębiorstwach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się doświadczeniem jakie posiada doradca zawodowy.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń nowe kwalifikacje zawodowe

Wykwalifikowany coach biznesu pomaga poszerzyć zakres kompetencji jednostki, otwiera ją na przyszłe wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej nabywać nowe kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale również tworzy ciekawsze perspektywy awansu. Coach skupia się na postanowieniach oraz aspiracjach klienta, więc sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na zrealizowanie uzgodnionych założeń. Kto chętnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? To w głównej mierze dyrektorzy bądź prezesi firm, którzy pragną rozwinąć własne kompetencje w obszarze kierowania i planowania pracy.

Współpraca z coachem biznesu – wstępna rozmowa i poznanie ambicji klienta

Podstawą przynoszącej pożądane rezultaty współpracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. W związku z tym pierwsza sesja z coachem skupia się na precyzyjnym ustaleniu oczekiwań oraz ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, największych sukcesów oraz porażek zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji potrzebnych do uzyskania zaplanowanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można umówić się na rozmowę przez komunikator bądź telefon. Po zakończeniu określonej liczby spotkań coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia, a także czy potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]