Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Rozwój kompetencji. Zdobądź więcej szczegółów

Rośnie grono pracodawców, którzy zauważają, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel zaopatrzony w duży wachlarz kompetencji miękkich to główny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich indywidualnych predyspozycji i kwalifikacji może wesprzeć właściciela firmy w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na różnorodne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez doświadczonego specjalistę można dostrzec, który z pracowników manifestuje zdolności przywódcze i będzie dobrym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie sesji z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleniowe, jak np. case study (omówienie konkretnego przypadku), symulacje, zadania w grupach bądź wywiady. W ten sposób można ujawnić skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z załogą w formie coachingu.

Jak wyglądają audyty AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Profesjonalny audyt jest podzielony na kilka części. Rozpoczyna się od opisu kompetencji wymaganych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. Następnie audytor opracowuje narzędzia, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Dalszym etapem jest zakomunikowanie celów sesji i tego, co planuje się dzięki niej wypracować. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym zostaną poprowadzone sesje z pracownikami – musi ono zapewniać komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje szczegółowy, spersonalizowany raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz podane są informacje, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]