Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z biegiem czasu ściany będzie penetrować wilgoć. Może się to zdarzyć również niespodziewanie w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie błędnie wykonanej lub nadwerężonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw rozpoznanie przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej rezultatem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty oraz ściany obiektu lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już zadaniem dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania murów

Specjaliści, którzy mają ogromne kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od analizy genezy zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wyselekcjonowania adekwatnych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki puchną i wykruszają się, a na ścianach tworzą się plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, zwłaszcza w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą ścian, która zastopuje podnoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym etapem, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. Nierzadko potrzebne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty kabli, stropy żelbetowe oraz ściany żelbetowe.