Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

W tym miejscu sprawdzisz, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie należy się bać. Całość badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów inteligencji, wywiadu psychologicznego oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Określają m.in: intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje miernik czasu reakcji, wirometr, aparat krzyżowy, stereometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1+E, D1, D+E i D. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Warto dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]