Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Jeżeli chcesz zamówić badania operatorów Bielsko, skieruj się w to miejsce.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu zawodach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, przeprowadza się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym zamierza działać badany. Inne badania przeprowadzane są w przypadku sędziów, odmienne zaś dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Dobrze zatem napisać parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich czasie testowane.

Prawo a badania operatorów

Terminy przeprowadzania oraz rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co trzy lub cztery lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co dwa lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd testów może być zmieniony, jeżeli przeprowadzający je psycholog uzna, że niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne elementy okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na refleks, polegające zwykle na naciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]