Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Kup kontener KP 7 na http://bit.ly/2HaSnUE

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z składowaniem oraz przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]