ekologiczne przetwory, ekologiczna żywność online

Ekologiczna żywność – niska zawartość metali ciężkich i azotanów

Od dynamicznego rozwoju przemysłu żywieniowego, który rozpoczął się w zeszłym wieku, artykuły konsumowane przez nas codziennie zaczęto coraz częściej wypełniać przeróżnymi substancjami przedłużającymi ich świeżość. Ale wraz z dojrzewającym zainteresowaniem konsumentów odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, ostatnio coraz częściej szukają oni wyrobów wykonanych z żywności eko.

Eko żywność – rośliny kultywowane według wszystkich reguł rolnictwa ekologicznego

Żeby dany produkt oferowany w naszym kraju mógł zwać się „eko”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko i artykuły z niej wykonane muszą pozyskać odpowiednie certyfikaty przyznawane przez uprawnione do tego instytucje. Najważniejszą jednakże cechą spożywczych produktów eko jest to, że wykorzystane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa uprawiano z zachowaniem najważniejszych norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, iż rolnicy nie używali chemicznych nawozów ani pestycydów, które mogłyby mieć niekorzystny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które też są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre wszak nawozy powodują odkwaszenie gleby czy zatruwają wody gruntowe, a natryski upraw chemicznymi pestycydami nierzadko są przyczyną obumierania pożytecznych pszczół. Z kolei w efekcie ekologicznej uprawy warzywa oraz owoce cechują się wielokrotnie niższą zawartością metali ciężkich, azotynów i azotanów, a to znaczy, że mniej tych szkodliwych substancji przeniknie do ciała ich konsumentów.

Jak winna być oznakowana zdrowa żywność ekologiczna?

Przetwory ekologiczne podlegają nieustannemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też podczas przewozu oraz składowania. Co istotne, jeżeli produkt spełnia kryteria, jego wytwórca prócz rutynowych informacji między innymi o terminie trwałości, warunkach przechowywania, wartościach odżywczych czy wadze netto, miejscu pochodzenia ingredientów, musi dodatkowo obligatoryjnie wskazać numer ID organu kontrolnego dany produkt i umieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, a więc białe gwiazdki, które tworzą w kształt listka. Wypatrując żywności eko powinno się więc czytać starannie etykiety wyrobów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy opublikował on na stronie informację o zdobytych certyfikatach.

Nasze dane:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]