Najczęściej wybierane kierunki studiów w Polsce

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym co roku staje tysiące młodych ludzi. W wielu przypadkach wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki są modne wśród młodzieży.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów po raz kolejny na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często decydują się także na studia o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to oczywiście robotyka oraz automatyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają z reguły psychologię i zarządzanie. Kolejno w zestawieniach pojawiają się prawo, kierunki ekonomiczne (przykładowo rachunkowość i finanse), rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru matematyki oraz orientalistyki (japonistyka i sinologia). Nie łatwo dostać się również na studia związane z grafiką komputerową, filmem i teatrem czy kreowaniem wizerunku. Wypada zaznaczyć, że wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków równolegle.

Jak podjąć słuszną decyzję o studiach?

Rozmyślając o wyborze kierunku należy rozważyć własne zainteresowania, ale także potencjalny popyt na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, iż wybrany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie poszerzać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uniwersytetów i akademii i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

Studencie, pamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez działanie w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Należy spożytkować te 5 lat jak najlepiej.