Znaczenie faktury proforma

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tym, co to znaczy faktura proforma, uzyskasz na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale również i gros osób realizujących zakupy online, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy jednakże wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Faktura proforma – czy to dowód księgowy?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, więc raz za razem można spotkać się z wyjaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Powinno się jednak zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, który formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest dowodem kupna artykułów ani wykonania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o VAT nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, więc warunki transakcji w niej sformułowane mogą w każdej chwili być zmienione.

Co musi znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma zawiera te same elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, m.in.:

  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • dane stron,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie przewidywanej daty realizacji usługi bądź doręczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy też pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, gdy odbiorca wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.