Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Solidna porcja informacji o nocie księgowej 40 euro. Sprawdź koniecznie!

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy wspomnieć, że taką notę można przekazać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Przecież opóźnienie w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych problemów finansowych albo zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Sprawdź generator not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]