Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

Jeżeli interesujesz się metodę kasową, koniecznie zajrzyj tu.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie patrzy na to czy na koncie płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może skorzystać większość naszych przedsiębiorców

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Gdy takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze przytoczony wcześniej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość naszych właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest po prostu kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]