Faktury ustrukturyzowane – wystawiaj dokumenty w jednolitym formacie

Więcej o e-fakturach.

System faktur ustrukturyzowanych miał planowo funkcjonować już w październiku 2021 r., jednak ostatecznie przedsiębiorcom na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać do 2022 r. Projekt wystartował z początkiem 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym korzystanie z KSeF jest fakultatywne, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla właścicieli przedsiębiorstw zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – koniec z niepoprawnym przeniesieniem danych z faktur

Faktury ustrukturyzowane to innymi słowy dokumenty elektroniczne, które posiadają precyzyjnie określoną strukturę informacji zapisanych z użyciem znaczników XML. Takie kodowanie zasadniczo mało co mówi człowiekowi, który nie potrafi go odczytać, jednakże dla odpowiedniego oprogramowania do rozliczania i wystawiania faktur dokument tego rodzaju jest doskonale czytelny. Za sprawą tego, że faktury mają jednakowy format niezależnie od tego których programów księgowych użyją obie strony transakcji, informacje zawarte w fakturze ustrukturyzowanej zostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to znamienny postęp w szczególności dla biur rachunkowych, które do tej pory notorycznie mają do czynienia z przypadkami błędnego przeniesienia w programie księgowym informacji z faktur dostarczanych przez klientów w formie pliku PDF lub zdjęcia faktury papierowej. Faktury ustrukturyzowane kategorycznie eliminują ewentualność błędu przy wprowadzaniu danych z faktury przez księgowego, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię OCR.

Krajowy System e-Faktur – silniejsza kontrola systemu podatkowego

Każdy przedsiębiorca stycznia 2021 r. może wystawić oraz odebrać fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF właściciele firm zyskują przede wszystkim większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mają pewność, że nie zgubią faktury (KSeF przetrzymuje informacje o nich przez dekadę), są zwolnieni z obowiązku wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur oraz szybciej odbiorą zwrot VAT. Z drugiej strony Ministerstwo Finansów dostaje instrument, który umożliwia dokładniejszą kontrolę systemu podatkowego, czyli lepiej zapobiega patologiom w obszarze podatku akcyzowego, od towarów i usług i dochodowego. Co ważne, obowiązek stosowania KSeF nie przekreśla możliwości korzystania z zewnętrznej aplikacji do księgowania, ale musi ona zostać zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]