Co to jest restrukturyzacja?

Kiedy przedsiębiorstwo znalazła się w głęboki kryzys, długi względem kontrahentów rosną z miesiąca na miesiąc i decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie spółki, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w efekcie podniesienie jej wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm i dostarczają im wiele możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Również postępowania kończą się szybciej niż przed wejściem w życie obecnej ustawy i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, pozwalają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona powyżej ustawa określa cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu i zaakceptowaniu rejestru zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj restrukturyzacji toczy się zwykle do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest często dłuższy niż rok, bowiem w sprawach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wyznacza, osobiście prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Obowiązkiem sędziego jest tu jedynie uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto zaznaczyć, że funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, który typ restrukturyzacji można zastosować w konkretnym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować tylko wówczas, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przewyższa 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są złożone, dlatego jeśli decydujesz się na ich prowadzenie, ale masz wątpliwości, który typ będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.