automatyczna windykacja

Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego podejmuje się względem dłużnika rozmaite działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wysyła podobną ilość paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym czasie na ogół wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może dodać swoje harmonogramy czynności podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, określając między innymi przerwy między wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wspomniane wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]