Kurs – pierwsza pomoc

W naszym kraju każdego roku traci życie kilka tysięcy ludzi tylko dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie są w stanie udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na te zatrważające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju symulacji z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia, jakie pojawią się w czasie kursu, są zależne od wspólnych uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.