Rola kancelarii prawnych w sprawach spadkowych

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy wszechstronna obsługę prawną z dziedziny prawa spadkowego. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział spadku czy stwierdzenie nabycia spadku. Nie są nam także obce problemy prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Etapy przygotowania do prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od rozmowy z Klientem i od omówienia problemu, z jakim się do nas zgłasza. Ważne jest, by już przy inicjującym spotkaniu w sposób zrozumiały, kompleksowy i klarowny przedstawić oraz wytłumaczyć zainteresowanemu zawiłość sprawy. Następnym etapem jest zapoznanie się z konieczną dokumentacją, również pomoc Klientom w jej skompletowaniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wraz ze spadkobiercami stosownej dla charakteru sprawy metody działania i opracowanie odpowiednich pism. Staramy się rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, reprezentując ich w czasie spadkowego postępowania sądowego, jak i doradzając przy projektach testamentów. Oferujemy wsparcie również dla Klientów poszukujących pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. W takim wypadku proponujemy wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Sprawy spadkowe – szczególny rodzaj postępowań

Specyfika spraw spadkowych, pomoc rodzinom, które dopiero co pożegnały swoich bliskich, wymaga pełnego zrozumienia i delikatnego podejścia. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma zaangażowanymi emocjonalnie krewnymi, dla których uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym pozostaje bolesnym obowiązkiem. W takich sytuacjach zespół naszej kancelarii, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które jest nieocenione, prowadzi sprawę spadkową podejmując pełne empatii działania.