Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela – reprezentacja prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia względem sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sprawach brak porozumienia pomiędzy poszkodowanym i sprawcą szkody, w głównej mierze odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma szerokie doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, szczególnie od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Należy postawić na kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – biegłość w sprawach odszkodowawczych będzie pomocna w kolejnych sprawach z tej dziedziny prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – typów spraw odszkodowawczych jest sporo: może to być odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub przy pracy, błąd medyczny, jak również wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, szkody w pojeździe czy mieniui wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszystkie wypunktowane powyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące świadczeń odszkodowawczych z polis OC, postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych, ubezpieczeń funduszy kapitałowych i umów ubezpieczeń na życie. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy o odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba złożyć w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych najpóźniej do 3 lat od zaistnienia szkody. W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy wcześniejsze działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły spodziewanego skutku.