Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w negocjacjach i mediacjach. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Działalność Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, handlowe, administracyjne czy nawet podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej firmy, dlatego koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne skutki prawne.